Proces (IE)

Zbiór technik wglądowych, służący do intencjonalnej zmiany programów naszej podświadomości. Wdrażanie i nauka Procesu Integracji Emocjonalnej (IE) odbywa się w formie kursu online.

Połączony Oddech

Prosta, bezpieczna i skuteczna technika rozwoju percepcji czuciowej i wyciszania umysłu. Kluczowe narzędzie ułatwiające głęboki wewnętrzny wgląd i łączność z nadświadomością.

Cztery Ciała

Ciało fizyczne, mentalne, emocjonalne i energetyczne, to cztery wyraźne powłoki obejmujące całość naszej fizycznej i psychicznej istoty. Poznaj ich unikalne właściwości, potencjał i określoną w czasie dynamikę rozwoju.

Model Osobowości

Świadomość, nieświadomość (podświadomość, nadświadomość, pośrednia nieświadomość), nieświadomość zbiorowa, jaźń (osobowa i transpersonalna), wola, źródło. Poznaj składniki modelu osobowości człowieka oraz koncepcję psychicznej osmozy.

Mapa Emocji

Ciało emocjonalne jest magazynem, projektorem i odbiornikiem odczuć i emocji. Zapoznanie się ze strukturą i wewnętrzną dynamiką jego poszczególnych składników jest kluczowe w zrozumieniu istoty Procesu Integracji Emocjonalnej.