Analiza ciała emocjonalnego i mapa emocji

Ciało emocjonalne jest magazynem, projektorem i odbiornikiem odczuć i emocji (lub inaczej stanów emocjonalno-czuciowych). Posługuje się percepcją czuciową i ma zdolność odczytywania emocji i odczuć innych osób lub istot. Poznanie struktury i wewnętrznej dynamiki poszczególnych składników ciała emocjonalnego ma kluczowe znaczenie w zrozumieniu i wizualizacji działania Procesu

Czytaj całość

Model osobowości człowieka

W Procesie Integracji Emocjonalnej korzystamy ze specyficznego modelu osobowości człowieka, który jest nieznacznie zmodyfikowaną i poszerzoną wersją tzw. “jaja Assagiolego” (nazwa pochodzi od Roberto Assagioli, twórcy Psychosyntezy, autora pierwotnej wersji modelu jaja). Modyfikacji uległa środkowa część jaja, obrazująca obszar świadomości w podziale na cztery ciała. Ponadto do

Czytaj całość

Koncepcja czterech ciał

Całość naszej ludzkiej, fizycznej i psychicznej istoty możemy podzielić na cztery wyraźne i charakterystyczne powłoki lub sfery. Dla uproszczenia i lepszej wizualizacji możemy nazwać je ciałami. Są nimi: ciało fizyczne, ciało mentalne, ciało emocjonalne i ciało energetyczne.  Cztery ciała przenikają się wzajemnie i różnią się między sobą

Czytaj całość

Medytacja oddechowa

Opisana poniżej medytacja oddechowa jest według mnie jedną z najprostszych, najbardziej bezpiecznych i zarazem najefektywniejszych technik wyciszania i kontroli umysłu oraz rozwoju percepcji czuciowej. Znana jest od tysięcy lat i wciąż stosowana w różnych szkołach medytacyjno-terpeutycznych, takich jak pranajama, rebirthing czy mindfullnes. Może służyć do osiągnięcia szerokiego

Czytaj całość

Światopogląd psychologiczny

Wstęp Każdy z nas posiada swój własny, unikalny światopogląd – zbiór wiedzy i wiary na temat siebie i otaczającego Świata. Nie każdy jednak świadomie mu się przygląda, koryguje go, modeluje. Nie każdy poddaje własne wierzenia testom, aby przemieniać je w wiedzę, potwierdzić użyteczność bądź odkryć ich szkodliwość

Czytaj całość