1. Podstawy teoretyczne Procesu Integracji Emocjonalnej

Poniższa prezentacja wideo trwa 26 minut i poświęcona jest teoretycznym podstawom Procesu Integracji Emocjonalnej.

Z nagrania dowiesz się między innymi:

  • jaka jest różnica między podświadomością, nadświadomością i nieświadomością zbiorową oraz jakie elementy składowe naszej psychiki kontaktują się z tymi nieświadomymi sferami. 
  • dlaczego pierwotne wzorce emocjonalne (programy zapisane głęboko w naszej podświadomości) wywierają tak ogromny wpływ na modelowanie jakości naszego życiowego doświadczenia,
  • w jaki sposób możemy samodzielnie i świadomie dokonywać korekty naszych programów (autopilotów) sterujących nami z poziomu podświadomości.

Jeżeli chcesz przeczytać więcej o koncepcji czterech ciał oraz o modelu osobowości człowieka zapraszam Cię do lektury następujących artykułów: