Wstęp

Każdy z nas posiada swój własny, unikalny światopogląd – zbiór wiedzy i wiary na temat siebie i otaczającego Świata. Nie każdy jednak świadomie mu się przygląda, koryguje go, modeluje. Nie każdy poddaje własne wierzenia testom, aby przemieniać je w wiedzę, potwierdzić użyteczność bądź odkryć ich szkodliwość lub fałsz.

Nasz światopogląd jest głównym programem odpowiadającym za jakość naszych życiowych doświadczeń. Jeśli sami, z uwagą, nie tworzymy i nie korygujemy jego elementów składowych, wówczas pozwalamy by dalej prowadził nas zgodnie z bazowymi wzorcami (pierwotnymi wzorcami emocjonalnymi) ukształtowanymi w przeszłości.

Światopogląd zawiera w sobie elementy wiedzy oraz wiary. Stosunek wiedzy do wiary może być różny. Wiedza tym różni się od wiary, że jest informacją popartą osobistym doświadczeniem. Wiara natomiast jest informacją, która urosła do rangi silnego przekonania, ale nie została jeszcze lub nie może być jeszcze potwierdzona doświadczeniem. To co jest wiedzą dla jednego człowieka, dla drugiego może być tylko neutralną informacją lub głęboką wiarą. Wiedzę zdobywamy jedynie osobistym doświadczeniem.

Nie każdą informację lub wierzenie jesteśmy w stanie natychmiast przekształcić w wiedzę. Zdobycie wiedzy wymaga czasu, chęci, a czasami również odpowiedniej metodologii i narzędzi poznawczych. Możemy natomiast zdecydować, w co chcemy wierzyć i dlaczego chcemy w to wierzyć. Wbrew pozorom to jest bardzo dużo. Od tego zależy jakość naszych życiowych doświadczeń.

Zakres mojego światopoglądu

Mój światopogląd dotyczy wszystkiego kim jestem, co się ze mną dzieje, a także wszystkiego tego, co mnie otacza i co dzieje się z moim otoczeniem. Obejmuje on również proces wzajemnych oddziaływań między mną a moim otoczeniem.

Zbudowany jest on z wiedzy, popartej doświadczeniem oraz z wierzeń, które jeszcze nie są wiedzą i jako takie mogą w przyszłości zostać albo przekształcone w wiedzę albo podważone i usunięte.

Jeśli niektóre elementy mojego światopoglądu oparte są tylko na wierze, zamiast na wiedzy, jest tak dlatego, że wiara ta jest dla mnie głęboko uzasadniona. Dbam o to, aby wierzyć w coś, tylko pod warunkiem, że wiem dokładnie dlaczego w to wierzę i jak moja wiara wpływa na moją responsywność w obliczu codziennych wydarzeń.

Ważne jest dla mnie, aby wszystkie elementy mojego światopoglądu bazujące na wierzeniach, zamiast na wiedzy, przeszły pozytywnie przez test głębokiej życzliwości. Oznacza to, że mój światopogląd zawiera tylko takie wierzenia, które są jak najbardziej życzliwe wobec mnie samego, wobec każdego innego człowieka oraz wobec każdej innej żywej istoty. Innymi słowy, dbam o to, aby to, w co wierzę, wzmacniało moje poczucie własnej wartości, autentycznego spokoju, spełnienia i szczęścia.

Wszystkie wierzenia, które nie przechodzą pomyślnie testu głębokiej życzliwości, są dla mnie barierami ograniczającymi możliwość mojego dalszego wewnętrznego rozwoju.

Tekst, który czytasz, jest werbalnym obrazem mojego światopoglądu. Daję sobie pełne prawo do zmiany dowolnego fragmentu tego tekstu. Jeśli moja wiedza poszerzy się na tyle, że konieczne będzie dokonanie odpowiedniej korekty w tym tekście, wówczas uczynię to. Jeśli moje wierzenia poszerzą się o kolejne, głęboko życzliwe elementy, wspierające mój wewnętrzny rozwój, wprowadzę do tekstu odpowiednie uzupełnienia.

Założenia bazowe

Opis mojego światopoglądu z założenia ma być prosty i krótki. Tematy, które wymagają szerszych wyjaśnień, są lub będą opisywane w oddzielnych artykułach.

Zrozumienie prostych podstaw światopoglądu powoduje, że wszelka złożoność, wyrosła na tych podstawach, również staje się prosta i oczywista.

Wszystko co znajduje się w tym dokumencie stanowi jedynie obraz uświadomionej, bazowej części mojego światopoglądu. Istnieje prawdopodobieństwo że istnieją elementy mojego światopoglądu, które nadal spoczywają w głębinach mojej nieświadomości. Prawdopodobnie nie wszystkie pierwotne wzorce, objawiły się już w postaci trudnych ładunków emocjonalnych. Jestem odpowiednio przygotowany na ich wynurzenie. Po właściwym rozpoznaniu będę pracował z nimi metodą bezwarunkowego odczuwania, dokonując tym samym ich stopniowej i łagodnej integracji.

Światopogląd psychologiczny w 8 punktach

1. Jestem teraz człowiekiem na Ziemi. Posiadam cztery ciała: ciało fizyczne, ciało mentalne, ciało emocjonalne i ciało duchowe.

Dbam o każde z tych ciał tak jak potrafię – w najlepszy możliwy, znany mi sposób.

Dbając w pierwszej kolejności o moje ciała, dbam o samego siebie. Gdy jestem zadbany, spokojny i spełniony, wówczas moje dbanie o innych ma największą możliwą jakość.

Gdy jestem obdarzony przez samego siebie moją własną bezwarunkową miłością, mogę wówczas naturalnie i swobodnie ofiarowywać tę bezwarunkową miłość każdej osobie, z którą wchodzę w jakąkolwiek interakcję.

Ja jestem (lub powinienem być) najważniejszą istotą we Wszechświecie dla samego siebie.
Ty jesteś (lub powinieneś być) najważniejszą istotą we Wszechświecie dla samego siebie.

Jeśli moje zachowanie, podczas moich interakcji z innymi osobami, nie jest aktem ofiarowywania bezwarunkowej miłości, jest wówczas moją nieświadomą prośbą o bezwarunkową miłość.

Moje porównywanie się do innych ludzi powoduje albo moje cierpienie albo moje wywyższanie się. Każdy człowiek jest unikalnym Wszechświatem na Ziemi. Porównywanie jednego Wszechświata do innego Wszechświata jest zbędne.

2. Jestem teraz człowiekiem na Ziemi. Teraźniejszość jest dla mnie najważniejsza.

Wszystko co istnieje, istnieje w teraźniejszości. Teraźniejszość jest czymś, co towarzyszy mi od zawsze. Wszystko, czego doświadczam, doświadczam w teraźniejszości. Przeszłość jest wspomnieniem istniejącym w teraźniejszości. Przyszłość jest świadomą projekcją istniejącą w teraźniejszości lub nieświadomą projekcją oczekującą na zaistnienie.

3. Jestem teraz człowiekiem na Ziemi. Oprócz świadomości intelektualnej posiadam podświadomość.

Podświadomość wykracza daleko poza zawartość świadomości i pamięci intelektualnej.

Podświadomość przechowuje wzorce emocjonalne, które odgrywają decydującą rolę w jakości mojego życiowego doświadczenia.

Podświadomość wchodzi w interakcje ze mną poprzez świat zewnętrzny, oddziałując na mnie i wyzwalając we mnie różne odczucia i emocje.

Zawsze gdy w świecie zewnętrznym wydarza się coś, co powoduje mój emocjonalny niepokój (strach, gniew, smutek), bez względu na to, czy pojawia się to jako wydarzenie, czy jako zachowanie innej osoby, doświadczam odbicia płynącego ze wzorca emocjonalnego zapisanego w mojej podświadomości.

Ja i tylko ja jestem odpowiedzialny za jakość wszystkich moich wewnętrznych doświadczeń.

4. Jestem teraz człowiekiem na Ziemi. Pracując intencjonalnie i uważnie nad integracją wzorców wypływających z mojej podświadomości, dokonuję jakościowej zmiany mojej rzeczywistości.

Bezwarunkowe odczuwanie wszystkiego, co jest teraz we mnie obecne i żywe, jest najlepszym znanym mi sposobem, integrującym moje podświadome wzorce emocjonalne.

5. Jestem teraz człowiekiem na Ziemi. Posiadam wolną wolę.

Moja wolna wola przejawia się jako możliwość wyboru sposobu mojej reakcji na każdy bodziec zewnętrzny, generowany przez moją podświadomość.

Postanawiam reagować na wszystko, co mi się przydarza, w sposób jak najbardziej życzliwy i odpowiedzialny.

Wiem, że pierwotna przyczyna wszystkiego, co mi się obecnie przydarza, znajduje się we mnie, w mojej podświadomości.

Wiem, że wszystko co wydarza się w moim życiu, służy wyłącznie mojemu najwyższemu dobru – mojemu wewnętrznemu rozwojowi.

Trudne doświadczenia są wyłącznie po to, abym z nimi pracował, integrował je i dzięki temu, wewnętrznie wzrastał.

To, że czasami odczuwam trudne emocje (strach, gniewu i smutek), nie ma nic wspólnego z tym, kim naprawdę jestem. Jestem absolutnie czysty, wolny od skazy i winy.

6. Jestem teraz człowiekiem na Ziemi, mogę odczuwać głęboką wdzięczność za wszystko, co wydarzyło się dotychczas w moim życiu.

Mam możliwość, aby przebaczyć wszystko samemu sobie i innym.

Prawdziwe przebaczenie następuje wtedy, gdy odczuwam autentyczną wdzięczność za wszystko, co się wydarzyło.

7. Jestem teraz człowiekiem na Ziemi. Posiadam możliwość dostępu do nadświadomości, która łączy mnie ze Źródłem.

Informacje płynące ze Źródła, także wymagają sprawdzenia przy użyciu testu głębokiej życzliwości. Dopiero po pozytywnym przejściu tego testu stają się one częścią mojej wiedzy.

8. Jestem teraz człowiekiem na Ziemi. Moja wiedza jest tylko moją wiedzą.

Jeśli Twoja wiedza nie jest taka sama lub zbliżona do mojej, wszystko co tutaj czytasz jest dla Ciebie wyłącznie informacją.

Każdy z nas zdobywa swoją wiedzę własnym doświadczeniem.

Jesteś wspaniałym, pięknym Wszechświatem, zupełnie jak ja.

Rozwijajmy się dalej, w naszym własnym, indywidualnym tempie, dla dobra nas samych i wszystkich istot.


Weź udział w Procesie Integracji Emocjonalnej

W czwartek, 22 lipca 2021 rozpoczynamy kolejną edycję Procesu Integracji Emocjonalnej w formie 9-tygodniowego kursu online. Ilość uczestników jest ograniczona do 20 osób. Zapraszam serdecznie! >> Więcej informacji.