2. Analiza sfery emocjonalnej (podstawowe zależności)

Poniższe nagranie trwa 24 minuty i poświęcone jest szczegółom związanym ze strukturą naszych emocji i odczuć.

Z filmu dowiesz się między innymi:

  • jak funkcjonuje nasze ciało emocjonalne,
  • dlaczego integracja trudnych emocji (smutek, złość, strach, wstręt) wpływa na wzrost potencjału doświadczania emocji przyjemnych i pożądanych (radość, miłość, zachwyt, odwaga, spokój),
  • jakie są główne schematy naturalnego przekształcania jednych emocji w kolejne,
  • w jaki sposób możemy modelować jakość doświadczania wszystkich możliwych stanów emocjonalnych za pomocą wzmacniania wewnętrznego spokoju.

Zapraszam Cię również do lektury artykułu opisującego składniki ciała emocjonalnego: