3. Elementy składowe Procesu Integracji Emocjonalnej

W poniższej prezentacji omówiony jest przebieg Procesu Integracji Emocjonalnej w postaci 9-tygodniowego kursu online. Prezentacja trwa 14 minut. Dowiesz się z niej o poszczególnych składnikach i etapach Procesu, które będą przerabiane w trakcie trwania całego kursu.

Artykuł opisujący 15-minutową praktykę medytacji oddechowej znajduje się tutaj:

Proces Integracji Emocjonalnej – 9-tygodniowy kurs online

Data rozpoczęcia: 21.01.2021 (czwartek)
Czas trwania: 9 tygodni
Sugerowana płatność: 335 zł
Istnieje możliwość płatności w ratach 0% lub wskazania innej, komfortowej dla Ciebie kwoty. Należy to zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym na spodzie tej strony.

Maksymalna liczba uczestników: 20 osób
Wprowadzenie tego ograniczenia pozwala prowadzącemu na komfortowe zaangażowanie się w interakcje ze wszystkimi uczestnikami. Po osiągnięciu tej liczby nabór zostanie wstrzymany do czasu wyznaczenia kolejnej edycji kursu.

Podczas 9 tygodni trwania tego kursu będziemy stopniowo poznawać i praktykować sprawdzone oraz bezpieczne techniki modyfikowania lub nawet całkowitej dezaktywacji znacznej części naszych podświadomych programów i wzorców emocjonalnych, szczególnie tych, które wyraźnie nas blokują, ograniczają lub powodują cykliczne powtarzanie się uciążliwych i bolesnych schematów.

Składniki dziewięciotygodniowego kursu online

 • Teksty instruktażowe, nagrania audio, nagrania wideo.

Na początku każdego tygodnia kursu uczestnicy będą otrzymywali dostęp do materiałów edukacyjnych z wyjaśnieniami, instrukcjami i szczegółowymi opisami dotyczącymi poszczególnych etapów i elementów Procesu. Materiały te będą składały się z tekstów, nagrań audio, oraz prezentacji wideo. W każdym tygodniu będzie od 5 do 9 różnych materiałów.

 • Codzienne sesje medytacyjno-oddechowe

Każdy uczestnik kursu zobowiązany jest do samodzielnego przeprowadzania, przez wszystkie dni trwania kursu, dwóch, specjalnych, 15-minutowych sesji medytacyjno-oddechowych dziennie.  Pierwsza sesja powinna odbywać się rano (najlepiej zaraz po przebudzeniu), a druga wieczorem. Ta regularna praktyka jest niezbędnym elementem prawidłowego, łagodnego i skutecznego przebiegu Procesu Integracji Emocjonalnej.

 • Prowadzenie Dziennika Integracji

Każdy uczestnik kursu codziennie wypełnia swój własny dziennik integracji, zgodnie z precyzyjnymi wskazówkami. Zajmuje to około 10 minut każdego dnia.

 • Nieograniczona możliwość zadawania pytań i interakcji z prowadzącym

Każdy uczestnik może wchodzić w interakcje z prowadzącym, zadając mu dowolną ilość pytań związanych z Procesem, przerabianym materiałem i tematyką kursu. Niektóre odpowiedzi na pytania mogą być udostępniane dla wszystkich uczestników w formie tekstowej lub prezentacji wideo. Choć kurs ma z góry zaplanowany przebieg, interakcje mogą poszerzać i pogłębiać materiały kursu o zagadnienia i tematy, które najbardziej interesują uczestników.

 • Bezterminowy dostęp do wszystkich materiałów kursu

Wszystkie materiały kursu są zamieszczane oraz będą aktualizowane i uzupełniane na specjalnej internetowej platformie edukacyjnej. Każdy uczestnik otrzymuje dostęp do tej platformy na czas nieograniczony. Istnieje zatem  możliwość przerabiania całego kursu wielokrotnie, samodzielnie, w dowolnym terminie.

Dla kogo przeznaczony jest ten kurs?

Proces Integracji Emocjonalnej przeznaczony jest dla każdej osoby, która pragnie wzbogacić jakość swojego życiowego doświadczenia, poprzez rozpoznanie i integrację własnych wewnętrznych blokad, negatywnych programów i ograniczeń. Likwidacja tego, co nas blokuje, otwiera przed nami nowe możliwości twórcze w naszej życiowej ekspresji.

Praktyka Procesu może przynieść szczególnie korzystny efekt dla tych, którzy doświadczają długotrwałych, bolesnych stanów emocjonalnych, takich jak smutek, gniew, strach, depresja, poczucie straty, tęsknoty, zagubienia. Dla osób które doznały wyraźnych traum w dzieciństwie lub w późniejszym okresie i cyklicznie doświadczają przenoszenia bolesnych ładunków emocjonalnych z przeszłości. 

Poza tym że Proces Integracji Emocjonalnej może pełnić rolę samodzielnej, wewnętrznej praktyki autoterapeutycznej, doskonale sprawdza się również jako wsparcie przy różnego rodzaju profesjonalnej psychoterapii.

Lista korzyści:

Wraz z postępem w praktyce Procesu Integracji Emocjonalnej możemy doświadczyć następujących przeobrażeń i trwałych wewnętrznych wzrostów:

 • wzrost poczucia pewności wobec własnych życiowych priorytetów, celów i wyborów,
 • wzrost świadomości i umiejętności dostrzegania i doświadczania źródła szczęścia i spełnienia w sobie i zmniejszenie tym samym zależności od świata zewnętrznego, jako źródła satysfakcji,
 • wzrost możliwości stania się osobą bardziej wspierającą, współczującą, motywującą, cierpliwą, tolerancyjną i autentyczną wobec samej /samego siebie oraz wobec innych,
 • wzrost umiejętności doświadczania życia w chwili obecnej poprzez zmniejszenie negatywnego zaabsorbowania przeszłością lub przyszłością,
 • wzrost w odczuwaniu wewnętrznej mocy sprawczej, którą wcześniej projektowaliśmy na świat,
 • wzrost wewnętrznej siły, odporności na zranienie, poczucia własnej wartości, wewnętrznego spokoju, radości, spełnienia i ogólnego poziomu świadomości.

Informacje o prowadzącym:

Artur Milicki (ur. 1976) – jest praktykiem, nauczycielem rozwoju wewnętrznego i autoterapii. Studiował zarządzanie i informatykę na UWM w Olsztynie (1996-2002) oraz kulturoznawstwo na UJ w Krakowie (1997-1998). Był mnichem w tradycji wisznuizmu gaudia (1999-2004). Po zdjęciu szafranu rozpoczął proces własnej psychoedukacji i autoterapii. Został wolnomyślicielem i aktywistą społecznym działającym na rzecz ruchu ekowioskowego. Współtworzył „Akademię Bosej Stopy” (2012) oraz „Ruch Wolnej Ziemi” (2017). Napisał książkę “Człowiek na Ziemi” (2014). Jest tatą Lubomira (2008) i Anastazji (2009). Oprócz działalności psychoedukacyjnej i społecznej, zawodowo zajmuje się projektowaniem pieców i nauczaniem rzemiosła zduńskiego.

Formularz zgłoszeniowy:

Form is deprecated, please contact the webmaster to upgrade this form.

Proces Integracji Emocjonalnej
Data rozpoczęcia: 21.01.2021 (czwartek)
Czas trwania: 9 tygodni
Sugerowana płatność: 335 zł

Istnieje możliwość płatności w ratach 0% lub wskazania innej, komfortowej dla Ciebie kwoty.
Maksymalna liczba uczestników: 20 osób